Sỉ lồng đèn gỗ

Size L:

Kích thước:

Chất liệu: Polywood

Gồm: hộp gỗ đựng sản phẩm, bộ lòng đèn gỗ chưa lắp ráp, vỉ màu, cọ tô, nến led, tay cầm, dây thừng.

Giá bán lẻ thị trường: 109k/ bộ

Giá sỉ từ 50 bộ: 79k/bộ

Giá sỉ từ 100 bộ: 65k/ bộ

Giá sỉ từ 300 bộ: 55k/ bộ

 

 

 

Size M:

Kích thước:

Chất liệu: Polywood

Gồm: hộp gỗ đựng sản phẩm, bộ lòng đèn gỗ chưa lắp ráp, vỉ màu, cọ tô, nến led, tay cầm, dây thừng.

Giá bán lẻ thị trường: 69k/ bộ

Giá sỉ từ 50 bộ: 50k/ bộ

Giá sỉ từ 100 bộ: 40k/bộ

Giá sỉ từ 300 bộ: 35k/ bộ

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.